113

tikrinamų mokėjimo prašymų kiekis

32

vertinamų projektų paraiškų kiekis

261

tikrinamų pirkimo dokumentų skaičius

NAUJIENOS