58

Gauta mokėjimo prašymų (2017 m.)

54

Gauta projektų paraiškų (2017 m.)

195

Gauta pirkimo dokumentų (2017 m.)

NAUJIENOS