14

Gauta mokėjimo prašymų (2017 m.)

17

Gauta projektų paraiškų (2017 m.)

103

Gauta pirkimo dokumentų (2017 m.)

NAUJIENOS