Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » Įgyvendintas paramos aplinkosaugai sutarčių pasirašymo planas
2011-10-06 Įgyvendintas paramos aplinkosaugai sutarčių pasirašymo planas
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2013-05-03

Šių metų rugsėjo mėnesį Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - Agentūra) baigė gautų paraiškų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetus aplinkosaugos srityje vertinimą. Likus trims mėnesiams iki metų pabaigos jau įvykdytas paramos sutarčių 2011 metų pasirašymo planas. Agentūra pasirašė 73 paramos sutartis, kurių vertė viršija 416 mln. litų.

Siekiant kuo daugiau Lietuvos gyventojų aprūpinti centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, reikia atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Šiam tikslui pasiekti yra skiriamos ES lėšos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Pagal minėtąją priemonę ir buvo pasirašyta didžioji dalis paramos sutarčių. Jų vertė yra daugiau kaip 279 mln. litų, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos sudaro apie 255 mln. litų.

Remiantis šiomis sutartimis Pakruojyje, Šilutėje, Raseiniuose, Šiauliuose, Akmenėje, Plungėje ir kituose rajonuose planuojama nutiesti 377 km naujų nuotekų ir 272 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti 29 nuotekų valymo įrenginius, prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti beveik 25 tūkst., prie vandentiekio tinklų – beveik 16 tūkst. gyvenamųjų namų. Taip pat numatyta pastatyti dumblo apdorojimo įrenginius Kaišiadoryse.