Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“
2012-06-22 Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2013-05-03

  VšĮ Velžio komunalinis ūkis ir toliau sėkmingai įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“. Šio projekto įgyvendinimo tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų išplėtimas Upytės gyvenvietėje, bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

 

  Nuo projekto įgyvendinimo pradžios Panevėžio rajono Upytės gyvenvietėse sėkmingai vykdomi vandentvarkos ir nuotekų infrastruktūros plėtros darbai. Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius, pastatyti naujus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus. Iš viso buvo planuota nutiesti 3,38 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,58 km naujų nuotekų tinklų.

 

  Šiuo metu jau baigiami tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai numatytose Darbininkų, Miško, Linininkų gatvėse, iki rugpjūčio mėnesio taip pat planuojami baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus Šermukšnių ir Liaudies gatvėse. Šiuo metu jau yra pastatytos nuotekų siurblinės, baigiami tiesti slėginiai nuotekų tinklai. Artimiausiu metu numatoma naujai projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Upytės kaime, nuotekų valymo įrenginių techninio pastato statyba, technologinės įrangos montavimas, tvoros įrengimas, aikštelių įrengimas, kelių atstatymas, aplinkos tvarkymo darbai, statybinių šiukšlių pašalinimas, NVĮ automatikos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai. Atliekant technologinės įrangos montavimą ir paleidimo derinimo darbus, bus atliekamas ir būsimų eksploatacijos darbuotojų mokymas.

 

  Už projekto įgyvendinimą ir jo metu sukurtą turtą yra atsakinga Panevėžio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė VšĮ Velžio komunalinis ūkis, kuri su jungtinės veiklos partneriais UAB „Panevėžio melioracija“ ir UAB „Nodama“ 2011 m. vasario mėn. 25 d. pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“ rangos sutartį, kurios vertė 2,47 mln. litų. Darbus rangovas numato pabaigti iki 2012 m. rugsėjo 28 dienos. Visą projektą numatyta baigti įgyvendinti 2013 m. liepos mėnesį.

 

  Išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos bei sveikatos reikalavimus leis užtikrinti Panevėžio rajono Upytės gyventojams kokybišką geriamo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Taip pat sumažės neigiamas poveikis požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, projekto uždavinius įgyvendinus bus prisidėta prie visuotinės gerovės užtikrinimo. Iš viso numatyta, jog prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 274 gyventojai, o prie vandens tinklų – 188.

 

  Dera pabrėžti, jog parama projektui skiriama pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Didžioji dalis projekto lėšų – 2,29 mln. litų skirta iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų, kita dalis – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Panevėžio rajono savivaldybės arba projekto vykdytojo lėšų.

 

Remiantis „Sekundė" laikraščio inf. 

 

vv.lt nuotr.