Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » Kaune tvarkomos užterštos teritorijos ir upės
2012-08-01 Kaune tvarkomos užterštos teritorijos ir upės
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2013-05-03

 Per 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį nemažai lėšų skiriama didžiausioms aplinkosaugos problemoms spręsti: nuotekoms tvarkyti, regioniniams sąvartynams įrengti, pajūrio juostai išsaugoti ir kt. Veiklos nukreiptos į gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, gamtos apsaugą, aplinkosaugos perspektyvų numatymą. Gerų pokyčių aplinkosaugoje jau gali pajusti Lietuvos gyventojai, besimėgaudami švaresniu vandeniu, sutvarkytomis apylinkėmis, sukurtomis naujomis rekreacinėmis zonomis.

 

 Didžiausi prioritetai, skiriant ES fondų lėšas aplinkosaugai, numatyti labiausiai pokyčių reikalaujančioms sritims: vandentvarkai, atliekoms tvarkyti ir daugiabučiams renovuoti.

 

 Kauno apskrityje iš ES fondų ir valstybės biudžeto finansuojami 44 aplinkosaugos projektai. Vienas iš didžiausių Kauno rajone su ES fondų parama įgyvendinamų projektų – Nemuno salos kanalo Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas. Už teritorijos sutvarkymą atsakingas Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistas R. Judeika džiaugėsi, kad projektas jau artėja į pabaigą. Šiuo metu yra likę išvežti tik 200 kubinių metrų grunto ir sutvarkyti šlaitus. Anot jo, darbai buvo kiek pristoję dėl vandens trūkumo kanale. Visgi baigiamieji veiksmai jau suplanuoti ir tikimasi juos pabaigti artimiausiu metu.

 

 Didelė pažanga padaryta ir tvarkant užterštas teritorijas. Tai yra viena iš prioritetinių aplinkosaugos problemų, kurioms spręsti buvo ir vis dar yra pasitelkiamos lėšos iš ES struktūrinių fondų. Viena iš labiausiai užterštų ir ES finansavimą teritorijai tvarkyti gavusių teritorijų Kauno rajone – Petrašiūnų seniūnijos teritorija šalia pastato Palemono g. 22. Čia buvo siekiama išvalyti užterštą teritoriją ir pašalinti talpyklas, kuriose telkšojo bitumas ir kitos buitinės atliekos. Be šių atliekų, teritorijoje buvo gausu ir įvairių buitinių šiukšlių, betoninių, asfalto atliekų. Teršalais buvo užteršti ir gruntas bei gruntiniai vandenys, tad teko juos surinkti ir pašalinti. Įgyvendinus šį projektą, galima drąsiai sakyti, buvo neutralizuota dar viena aplinkai ir gyventojams pavojinga Kauno mieste esanti teritorija.

 

 Pasitelkiant ES fondų lėšas sėkmingai įgyvendinamas ir senų valymo įrenginių tvarkymo projektas. Buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijai Kauno Julijanavos gatvėje išvalyti ir sutvarkyti iš ES struktūrinių fondų buvo paskirti daugiau nei 2 mln. litų. Reiktų pabrėžti, jog uždarius minėtą kombinatą, valymo įrenginiai taip ir liko neišmontuoti, o teritorijoje nebebuvo atliekami jokie tvarkymo darbai. Be to, į neprižiūrimą teritoriją vietiniai gyventojai ir netoliese įsikūrusios įmonės privertė įvairaus pobūdžio atliekų.

 

 Atlikus ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad penkiuose hektaruose esantis gruntas ir jo gruntiniai vandenys yra užteršti sunkiaisiais metalais bei naftos produktais. Būtent dėl šios teritorijos ir buvo parengtas projektas teritorijai išvalyti. Buvo surinktas ir utilizuotas gruntas, susikaupusios komunalinės atliekos, išgriauti buvę valymo įrenginiai, sutvarkyta teritorija ir suformuotas švaraus grunto sluoksnis.

 

 10 hektarų teritorijoje, prieš pradedant tvarkymo darbus, buvo atvirų talpyklų, pilnų susikaupusio nešvaraus vandens bei kitokių aplinkai pavojingų teršalų. Dera akcentuoti, jog šiuo metu teritorijos tvarkymo darbai yra baigti, ji visiškai išvalyta, užsėta žolė. Beliko tik sutvarkyti dokumentus.

 

 Projekto idėja ir įgyvendintos veiklos prisidėjo prie prioritetinių ES valstybinės ir regioninės politikos tikslų – mažinti aplinkos taršą, išvalyti kraštovaizdį nuo jį bjaurojančių bešeimininkių statinių, gerinti gyvenimo kokybę, skatinti gyvenimui bei rekreacijai palankių zonų plėtrą.

 

Remiantis laikraščiu „Kauno diena" inf. 

zebra.15min.lt nuotr.