Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » STRUKTŪRA IR KONTAKTAI  »   » Laikinojo finansavimo tvarka
 Laikinojo finansavimo tvarka
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2011-12-01

Laikinojo finansavimo sutartys su projektų vykdytojais pasirašomos projektams, patvirtintiems Aplinkos ministro įsakymais.

Sutartis su projektų vykdytoju parengiama, jam pateikus projekto santrauką, mokėjimo prašymų teikimo grafiką ir visuomenės informavimo ir viešinimo priemonių planą.

Jei projektų vykdytojas atliko viešąjį pirkimą projekto veiklai, jis Agentūrai teikia:

  • viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų kopijas;
  • viešojo pirkimo komisijos protokolus;
  • sutarties su laimėtoju projektą.

Jei projektų vykdytojas nėra atlikęs viešųjų pirkimų projekto veikloms, jis Agentūrai teikia projekto viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą.

Trišalės laikinojo finansavimo sutartys tarp LR aplinkos ministerijos, LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir savivaldybių arba jų įgaliotų įmonių sudaromos įvertinus projekto numatomų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitiktį.

 

Atnaujintos laikino finansavimo sutarties, jos priedų formos
Laikinojo finansavimo sutartis Peržiūrėti/Parsisiųsti

Sutarties priedai:

1 priedas. Projekto santrauka Peržiūrėti/Parsisiųsti
2 priedas. Mokėjimo prašymų teikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai grafikas
Peržiūrėti/Parsisiųsti
3 priedas. Visuomenei skirtų informavimo ir viešinimo priemonių planas
Peržiūrėti/Parsisiųsti
   
Dokumentų formos:
Mokėjimo prašymas Peržiūrėti/Parsisiųsti
Projekto įgyvendinimo ataskaita Peržiūrėti/Parsisiųsti