1237

2018 m. gauta mokėjimo prašymų (projektai finansuojami ES fondų lėšomis)

74

2018 m. gauta projektų paraiškų (projektai finansuojami ES fondų lėšomis)

684

2018 m. gauta pirkimo dokumentų (projektai finansuojami ES fondų lėšomis)

NAUJIENOS