190

Gauta mokėjimo prašymų (2018m.)

13

Gauta projektų paraiškų (2018 m.)

177

Gauta pirkimo dokumentų (2018 m.)

NAUJIENOS