Search
Close this search box.

1000 Eur kompensacija mažiau taršiam automobiliui įsigyti. Ką turiu žinoti?

Ar įsigijus automobilį iš JAV galima teikti prašymą kompensacinei išmokai gauti, jei automobilio  registracijos liudijime nėra nurodyta pirmosios registracijos data (B. grafa) ir CO2 emisija (V.7 grafa)?
Vadovaujantis „Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašu“ automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta automobilio pirmosios registracijos data (B. grafa), ir CO2 emisija (V.7 grafa). Dažnu atveju automobilio iš JAV įsigijimo dokumentuose nėra duomenų apie pirmosios registracijos datą ir CO2 emisiją, todėl kompensacinė išmoka negali būti skiriama. Išimtis taikoma elektromobiliams.
Kur galima pateikti prašymą kompensacinei išmokai gauti?
Prašymai elektroniniu būdu teikiami https://apvis.apva.lt/. Prašymai atsiųsti paštu, el. paštu ar pateikti tiesiogiai APVA nepriimami.
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas naujojo mažiau taršaus valdytojas?
Tiek senojo, tiek naujojo automobilio savininkas/valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti naują mažiau taršią transporto priemonę?
Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti naują mažiau taršią transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę. Teikiant prašymą reikalinga informacija tiek apie tinkamai sunaikintą ir išregistruotą transporto priemonę, tiek apie įsigytą mažiau taršią naują transporto priemonę.
Kaip Atliekų tvarkytojų valstybės registre rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?
https://atvr.am.lt registre pasirinkti išplėstinę paiešką; grafoje „Atliekos kodas“ surinkti 16 01 04; grafoje „Atliekų tvarkymo veiklos kodas“ pasirinkti S5 Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas ir R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; grafoje „Tvarkymo vietos savivaldybė“ pasirinkti norimą savivaldybę. Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4558bf50446111e7b465dc41e35792b9.
Ar galima pateikti prašymą kompensacinei išmokai gauti tinkamai sunaikinus ir išregistravus seną transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro?
Teikiant prašymą reikalinga informacija tiek apie tinkamai sunaikintą ir išregistruotą transporto priemonę, tiek apie įsigytą mažiau taršią naują transporto priemonę. Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti naują mažiau taršią transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?
Pareiškėjas įsigytą mažiau taršų automobilį, už kurį suteikta kompensacinė išmoka, įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.  Pareiškėjas privalo grąžinti kompensacinę išmoką, jeigu neišlaiko automobilio ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai automobilis po eismo įvykio sugadinamas nepataisomai. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo, esant svarbioms aplinkybėms, kaip, pvz., pareiškėjo mirtis, eismo įvykis, kurio metu automobilis sugadintas nepataisomai.
Kokia suma numatyta 2019 m. kvietimui?
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 5 mln. Eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose