Peržiūrėti planuojamus kvietimus

DATAKVIETIMO PAVADINIMAS
Verslui
2022-09Parama įmonių konversijai
2022-10Dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektai
2022-10Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtra
2022-10Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATL prekybos sistemoje
2022-10Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATL prekybos sistemoje
2022-10Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą
2022-11Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas
2022-12Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti
2023-01Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse
Fiziniams asmenims
2022-10Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas
2022-10Iškastiniu kuru kūrenamų katilų keitimas
Savivaldybėms
Ministerijoms, Seimui, Prezidentūrai
2022-10Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą
2022-10Neutralaus poveikio klimatui Vyriausybė nuo 2024 m.
Nevyriausybinėms organizacijoms
2022-10Finansinė paskata nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą