Peržiūrėti planuojamus kvietimus

DATAKVIETIMO PAVADINIMAS
Verslui
2023 m. II ketv.Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtra
2023 m. II ketv.Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą
2023 m. II ketv.Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti
2023 m. II ketv.Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse
Fiziniams asmenims
Savivaldybėms
2023 m. birželio mėn.Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų (1, 62 mln. Eur)
Ministerijoms, Seimui, Prezidentūrai
2023 m. II ketv.Neutralaus poveikio klimatui Vyriausybė nuo 2024 m.
Nevyriausybinėms organizacijoms