Ant Mažeikių lopšelio-darželio stogo - saulės elektrinė

2021 m. įgyvendinus „Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ fotoelektrinė“ projektą, buvo įdiegta 30 kW saulės fotovoltinė elektrinė.

Pasak Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ direktoriaus pavaduotojos ūkiui Margaritos Kulvinskienės: „2021 m. įgyvendinus „Mažeikių l/d „Buratinas“ fotoelektrinė“ projektą, suvartosime mažiau elektros energijos ir  prisidėsime prie šiltnamio efekto mažinimo."

Skirta Aplinkos projektų valdymo agentūros subsidija - 22 342,27 Eur

Bendra projekto vertė – 29 789,69 Eur

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas – 410,06 t CO2e

Sodų g. 16A, Mažeikiai. Saulės fotovoltinių modulių išdėstymas ant pastato stogo.