Ant Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos sporto salės stogo - saulės elektrinė

Įgyvendinus Klimato kaitos programos projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose“, ant Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos sporto salės stogo įrengta 49,91 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė.

Šio projekto tikslas - prisidėti prie aplinkos tausojimo ir žaliosios energijos panaudojimo. Vadovaujantis projekto vykdymo rodikliais, iki projekto įgyvendinimo CO2 išmetimai siekė 46,66 t. Buvo numatyta, kad, įgyvendinus projektą, CO2 išmetimai turėtų siekti 14,90 t CO2 per metus.

Projekto vertė – 41 353,37 Eur

Aplinkos projektų valdymo agentūros skirta subsidija - 33 082,70 Eur.

Tauragės rajono savivaldybės lėšos – 8 270,67 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja aprūpinimui Birutė Skyrienė paaiškino, kad „paraiškos teikimo paruošiamieji darbai pareikalavo nemažai pastangų, todėl paskatino įgyti naujų kompetencijų. Labai džiaugiamės, kad visuose etapuose APVA specialistai geranoriškai konsultavo ir padėjo tinkamai paruošti ir pateikti paraišką. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas vyko sklandžiai. Džiugu, kad nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio tapome elektros gamintojais saugančiais gamtą – ant ,,Versmės“ gimnazijos sporto salės stogo sumontuotas 161 saulės fotovoltinis modulis“.

Saulės elektrinė per metus pagamino 46,73 MWh elektros energijos, o tai yra 4 proc. daugiau nei planuota. Į atmosferą išmestas mažesnis nei planuota CO2 kiekis – 13,63 t. Planuojama, kad per 20 metų laikotarpį CO2 kiekis bus sumažintas 660,60 t.