Anykščių kultūros centre elektros energiją gamina saulė elektrinė

Anykščių kultūros centras sėkmingai įgyvendino Klimato kaitos programos lėšomis finansuotą projektą “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) panaudojimas Anykščių kultūros centre”. Įgyvendinus projektą buvo įrengta 70,3 kW galios saulės fotovoltinę elektrinė.

Įstaigos veiklai reikalingos elektros energijos gamyba prasidėjo 2021 m. birželio mėn. Pagamintas elektros energijos kiekis vasaros mėnesiais vidutiniškai siekė apie 10 MWh. Planuojama, kad suminis metų pagamintos energijos kiekis sieks ne mažiau nei 50,92 MWh.

Bendra projekto vertė – 56 693,03 Eur

Aplinkos projektų valdymo agentūros suteikta subsidija – 42 519,77 Eur

Įgyvendinus projektą planuojamas CO2 emisijų į aplinką sumažinimas – 36,00 t per metus.