VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

Mūsų vizija – pažangus aplinkosaugos investicijų valdymo centras.

 

Mūsų misija – užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.

 

Mūsų vertybės:

 

Efektyvumas

- Siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys vertę.

- Veiksmingai naudojamės savo ištekliais.

- Esame profesionalūs, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir operatyviai.

 

Nuolatinis tobulėjimas

- Nuolatos analizuojame ir vertiname savo veiklą, siekiame tobulinti Agentūros veiklą bei išlaikyti institucinę atmintį.

- Skatiname darbuotojus nuolat siekti geresnių rezultatų.

- Esame pasirengę pokyčiams.

 

Partnerystė

- Siekiame būti projektų vykdytojų partneriais.

- Esame atviri, draugiški ir paslaugūs.

- Esame suinteresuoti siekti visapusiškos kiekvieno projekto sėkmės.

 

Pagarba žmonėms ir idėjoms

- Vertiname žmones – kolegas ir partnerius, – rūpinamės jų pažanga ir tobulėjimu. Kuriame atvirą, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.

- Vertiname ir skatiname pažangias idėjas.

- Esame socialiai atsakinga organizacija, jaučiame įsipareigojimą bendruomenei ir aplinkai.