APVA taiko „nulinę“ dovanų politiką

Artėja gražiausios metų šventės. Sveikinti ir džiuginti vieni kitus Kalėdinėmis dovanomis įprasta ne tik šeimose, bet ir savo kolegų rate. Tačiau mūsų agentūroje jau ne vienerius metus  puoselėjama „nulinė“ dovanų politikos tradicija, kurios paisome ne tik per šventes, bet ir kiekvieną savo darbo dieną.

Mūsų darbuotojai nepriima dovanų, teikiamų dėl agentūros atliekamų funkcijų. Mes esame dėkingi už padėką ar sveikinimus, išsakytus žodžiu ar raštu.

APVA agentūrje „nulinės dovanų politikos“ išimtys taikomos tik šiuo atveju:

> jei dovana gaunama  pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ar kaip reprezentacijai skirta dovana.

Visais kitais atvejais gautos dovanos perduodamos agentūroje sudarytai Dovanų vertinimo komisijai. Ši nustato gautos dovanos pagal Įstatymą vertę ir, jei dovanos vertė viršija 30 eurų, ji laikoma valstybės nuosavybe ir saugoma agentūroje; o jei dovanos vertė neviršija 30 eurų, ji laikoma ją gavusio asmens nuosavybe. Agentūros darbuotojas, kuris priėmė 30 eurų neviršijančią dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus bei atlikti kitų tarnybinių (darbinių) pareigų dėl šio asmens.

Jeigu agentūros darbuotojui bandoma įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, jis turi atsisakyti ją priimti. Agentūros darbuotojui nepavykus atsisakyti dovanos, gautos ne pagal Įstatymą (pvz., ji paliekama nematant, atsiunčiama paštu ir pan.), ji oficialiai turi būti grąžinta (prieš tai užregistravus Dovanų registre) dovanos davėjui. Jei dovanos, gautos ne pagal Įstatymą, grąžinti nėra galimybės (pvz., tiksliai nežinomas dovanojęs asmuo), ji turi būti perduodama Dovanų vertinimo komisijai.

Dovanos fiksuojamos registre „Visos Agentūros darbuotojų gautos dovanos“, kuris pildomas elektroninėje versijoje ir saugomas serveryje. Agentūra viešai deklaruoja savo dovanų politikos principus, siekdama išvengti dviprasmiškų situacijų ir tikėdamasi, kad visi asmenys padės jų laikytis. Agentūros darbuotojai, įtardami bandymą papirkti ar kitą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai visuomet informuoja teisėsaugos institucijas.