Naujienos

Biržų regioniniame parke statoma originali smenganti kanoja

Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke, ša­lia gar­sių­jų smeg­duo­bių, va­di­na­mų Kir­ki­lų eže­rė­liais, bai­gia­mas sta­ty­ti ori­gi­na­lios kons­truk­ci­jos apž­val­gos bokš­tas – smen­gan­ti ka­no­ja.   Bai­gia­mas sta­ty­ti Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko apž­val­gos

Plačiau »