KVIETIMAI

Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 2019-02-22

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2018 08 30 13:26
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 08 30
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2019 02 22 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Ignalinos rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 588.235,30 EUR

VISO SUMA

588.235,30 €

ES SUMA

500.000,00 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

88.235,30 €

Projekto tikslas: Pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas Ignalinos rajone.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI