KVIETIMAI

„Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“ PAGAL PRIEMONĘ Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas NR. Nr. 05.4.1-APVA-V-017

Pasibaigęs

 • PASKELBIMO DATA

  2020 06 12 10:59
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 06 12
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 04 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 2.414.902,72 EUR

VISO SUMA

2.414.902,72 €

ES SUMA

2.052.667,31 €

VALSTYBĖS SUMA

362.235,41 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas – Visuomenės informavimas apie aplinką, siekiant didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą ir informuotumą apie aplinką, keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinančią tausiai naudoti išteklius.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI