KVIETIMAI

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas ir Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:31
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 17
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2016 12 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Druskininkų savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 209 678 EUR

VISO SUMA

209 678 €

ES SUMA

178 226 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

31 452 €

Projekto tikslas –prisidėti prie kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklės gerinimo didinant kraštovaizdžio formavino kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI