KVIETIMAI

Bešeimininkių pastatų Vatušių kaime Rietavo seniūnijoje likvidavimas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 03 07 12:34
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 03 07
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 04 18 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Rietavo savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 35 004 EUR

VISO SUMA

35 004 €

ES SUMA

29 753 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

Projekto tikslas – Pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Rietavo savivaldybės gamtinio karkaso teritorijoje.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI