KVIETIMAI

Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2019 12 10 16:40
 • REDAGAVIMO DATA

  2019 12 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 03 09 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1.832.333,89 EUR

VISO SUMA

1.832.333,89 €

ES SUMA

1.832.333,89 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Padidinti duomenų ir informacijos apie biologinę įvairovę patikimumą sukuriant vieningą informacijos apie biologinę įvairovę informacinę sistemą „Biologinės įvairovės informacinė platforma“.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI