KVIETIMAI

Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019-51

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 04 08:51
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 01 23
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Biržų rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 250 000 EUR

VISO SUMA

250 000 €

ES SUMA

212 500 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

37 500 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI