KVIETIMAI

Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas PAGAL PRIEMONĘ Vandens išteklių valdymas ir apsauga NR. 05.3.1-APVA-V-011

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 06 30 15:11
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 06 30
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 08 14 00:00
 • PRIEMONĖ

  Vandens išteklių valdymas ir apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Vandens išteklių valdymas ir apsauga
PAREIŠKĖJAS Aplinkos apsaugos agentūra
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 555 504,50 EUR

VISO SUMA

555 504,50 €

ES SUMA

555 504,50 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas - dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI