KVIETIMAI

Gamtosauginių ir gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 07 13 13:24
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 07 13
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 08 10 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos zoologijos sodas
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 258 487.47 EUR

VISO SUMA

258 487.47 €

ES SUMA

258 487.47 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas - projektas skirtas balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijų pagausinimui ir jų buveinių būklės pagerinimui. Tikslo bus siekiama dirbtiniu būdu auginant Lietuvos zoologijos sode balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių jauniklius iki vienerių metų amžiaus kol bus išleidžiami į parinktas buveines Metelių regioniniame parke. Partneris gerins buveinių būklę kirsdamas medžius ir krūmus, šienaujant pievas, apsaugant balinių vėžlių dėtavietes ir raudonpilvių kūmučių buveines.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI