KVIETIMAI

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“ PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 12 15 07:54
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 12 15
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 04 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 4 619 400 EUR

VISO SUMA

4 619 400 €

ES SUMA

4 619 400 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti, kokybiškam monitoringui vykdyti, Natura 2000 tinklo teritorijų būklei gerinti; vykdyti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemones; stiprinti gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir valdymą; prisidėti prie augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI