KVIETIMAI

GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. Nr.1

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2018 06 14 09:00
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 06 14
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2018 09 03 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos respublikos aplinkos ministerija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 100 000,00 EUR

VISO SUMA

100 000,00 €

ES SUMA

100 000,00 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas – užtikrinti, kad veikla, kurioje naudojami gyvieji modifikuoti organizmai (toliau – GMO), būtų vykdoma saugiai, neišplistų į aplinką ir nepažeistų ekosistemų. GMO, neatsižvelgiant į tai, ar jie į aplinką išleidžiami dideliais, ar mažais kiekiais, bandymo ar rinkos tikslais, gali kryžmintis su kitomis giminingomis laukinėmis rūšimis ir išplisti gamtoje. Jų išnaikinimas būtų sudėtingas ir brangus. ES rinkoje leidžiama naudoti GMO (sojos, rapsas, kukurūzai, medvilnė) maistui ir pašarams. GM rapsas (GT73, T45, MON 88302, MON88302xMs8xRf3, MON88302xMs8, MON88302xRf3) nesandariai vežant perdirbimui (biokuras, maistas, pašarai) pakelėse gali išbyrėti, susikryžminti su sėjamuoju rapsu, svėre, dirviniu garstuku ir sudaryti naujus hibridus. Dėl mokslinių tyrimų trūkumo Lietuvoje, GMO pavojaus vertinimai nėra išsamūs, o turimos žinios fragmentiškos. Atsižvelgiant į išdėstytas problemas ir siekiant projekto tikslo bus įvertinta esama situacija Lietuvoje dėl galimai išsisėjusio GM rapso ir parengta studija su išvadomis ir rekomendacijomis siekiant teisės aktų tobulinimo GMO srityje ypatingą dėmesį skiriant kontrolės stiprinimui.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI