KVIETIMAI

GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentų parengimas PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 29 12:49
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 29
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 04 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 695 088 EUR

VISO SUMA

695 088 €

ES SUMA

695 088 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas – užtikrinti, kad veikla, kurioje naudojami gyvieji modifikuoti organizmai (toliau – GMO), būtų vykdoma saugiai, GMO neišplistų į aplinką ir nepažeistų ekosistemų. GMO, neatsižvelgiant į tai, ar jie į aplinką išleidžiami dideliais, ar mažais kiekiais eksperimento tikslais ar kaip komerciniai produktai, gali daugintis aplinkoje ir kirsti nacionalines sienas, taip darydami poveikį ir kitoms valstybėms. Tokio išleidimo poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai gali būti negrįžtamas. Dėl mokslinių tyrimų trūkumo Lietuvoje GMO pavojaus vertinimai nėra išsamūs. nepakanka duomenų apie GMO poveikį Lietuvos biologinei įvairovei, kurie leistų sudaryti tam skirtą monitoringo sistemą. Atsižvelgiant į išdėstytas problemas, atlikus tyrimus, įvertinus Lietuvos klimato ir geografines sąlygas, biologinės įvairovės esamą situaciją bus parengti dokumentai  GMO riziką aplinkai įvertinti, valdyti, stebėti ir kontroliuoti.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI