KVIETIMAI

Informacijos apie klimato kaitą portalo sukūrimas PAGAL PRIEMONĘ Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas NR. 05.1.1-APVA–V-004

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:59
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 17
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 04 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 299 750 EUR

VISO SUMA

299 750 €

ES SUMA

299 750 €

VALSTYBĖS SUMA

VYKDYTOJO SUMA

Priemonės tikslas – pagerinti hidrologinių, meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo sistemą, oro kokybės stebėseną ir informacijos apie aplinką surinkimą, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI