KVIETIMAI

Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:35
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 01 23
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 18 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Rietavo savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 112 824 EUR

VISO SUMA

112 824 €

ES SUMA

95 900 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

Projekto tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI