KVIETIMAI

Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 14:02
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 03
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Kauno miesto savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 631 855 EUR

VISO SUMA

631 855 €

ES SUMA

537 076,89 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

94 778,27 €

Projekto tikslas – pagerinti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio būklę atkuriant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI