KVIETIMAI

Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:38
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 01 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Panevėžio rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 298 180,51 EUR

VISO SUMA

298 180,51 €

ES SUMA

253 453,35 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI