KVIETIMAI

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:41
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2016 12 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Pasvalio rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 420 548,78 EUR

VISO SUMA

420 548,78 €

ES SUMA

357 466,46 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI