KVIETIMAI

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019-51

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 04 08:49
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 01 23
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 28 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Pasvalio rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 420 549 EUR

VISO SUMA

420 549 €

ES SUMA

357 466,46 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

63 082,32 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI