KVIETIMAI

Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 13:02
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 02 02
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 03 07 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 478 840 EUR

VISO SUMA

478 840 €

ES SUMA

407 014 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

71 826 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI