KVIETIMAI

Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 12:59
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2016 12 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Šilalės rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 419 384 EUR

VISO SUMA

419 384 €

ES SUMA

356 445,80 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

62 902,20 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI