KVIETIMAI

Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019-81

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 09:11
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 01 23
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 18 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Telšių rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 473 047 EUR

VISO SUMA

473 047 €

ES SUMA

402 090 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

70 957 €

Projekto tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI