KVIETIMAI

Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 03 13 11:34
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 03 13
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 08 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Kretingos rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 464 003.87 EUR

VISO SUMA

464 003.87 €

ES SUMA

394 403.28 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

69 600.59 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI