KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų PAGAL PRIEMONĘ Vandenų apsauga NR. 2021/7

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 07 02 15:54
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 09 21
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 10 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Vandenų apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Vandenų apsauga
PAREIŠKĖJAS Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 3.017.980 EUR

VISO SUMA

3.017.980 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

3.017.980 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Vandenų apsaugos 2021-2023 m. kryptį projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje.“

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas.

Svarbu! Pareiškėjais negali būti fiziniai asmenys ir savivaldybių administracijos.

Projektai, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Subsidijų forma finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinant sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 3.017.980 EUR.

Finansavimo sąlygos

Subsidijos teikimo sąlygos:

 • iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo (viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje));
 • 100% tinkamų finansuoti išlaidų privačiame sklype;
 • iki 300 000 EUR projektui;
 • iki 2 100 EUR vienam būstui.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos

 • geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos;
 • nuotekų surinkimo tinklų statyba;
 • vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos
 • statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;
 • statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (kurios neviršija 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
 • statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidos;
 • PVM, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą;
 • informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos.

 

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. spalio 1 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

 

❗️ Naudinga informacija 

1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.

2. Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

3. Aglomeracijų, paminėtų pagrįstoje Europos Komisijos nuomonėje, žemėlapis.

4. Projekto aplinkosauginio efektyvumo rodiklių skaičiuoklę rasite čia.

5. Nuotolinės konsultacijos su pareiškėjais medžiaga:

LAAIF konsultacija

Paraiškos pildymas 

Dalyvių užduoti klausimai (DUK) (gauti iki konsultacijos)

Atmintinė, kaip komunikuoti su gyventojais 

 

📞 Kontaktiniai asmenys 

Vidas Stašauskas – tel.  8 678 01 778, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt  

 

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI