KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“ PAGAL PRIEMONĘ Vandenų apsauga NR. Nr. 2020/1

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 05 18 14:15
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 07 20
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 07 17 00:00
 • PRIEMONĖ

  Vandenų apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Vandenų apsauga
PAREIŠKĖJAS Viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1000.000 EUR

VISO SUMA

1000.000 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

1000.000 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020 - 2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai

Viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą 2020 metams skiriama lėšų suma – 1.000.000 Eur.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Vienam būstui prijungti skiriamos didžiausios subsidijų sumos vidurkis negali viršyti 2 100 Eur, o Pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti bei padengti visas kitas projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelėmis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu kartu su finansavimo kryptimis.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 15 d. 8:00 val. iki 2020 m. liepos 17 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta adresu Labdarių g. 3 (II aukštas), LT-01120, Vilnius. Tiesiogiai paraiškos priimamos pirmadienį - ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka – 12.15-13.00 val.

Paraiškos tiesiogiai turi būti pristatytos APVA iki 2020 m. liepos 17 d. 17:00 val.

Registruotu paštu paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui arba išsiųstos elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 17 d. 24:00 val.

Reikalingi dokumentai pareiškėjams

 1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo bendrai finansuojamų projektų paraiškos forma (rasite čia);
 2. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (rasite čia);
 3. Daugiau metodinių nurodymų ir informacijos (rasite čia).

 

Konsultacijos teikiamos darbo laiku:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

 

KONTAKTAI INFORMACIJAI:

☎️ Akvilė Naikutė – mob. tel. +370 664 36 936, akvile.naikute@apva.lt

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI