KVIETIMAI

Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II) PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. Nr. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 04 22 11:20
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 04 22
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 06 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1.500.000,00 EUR

VISO SUMA

1.500.000,00 €

ES SUMA

1.500.000,00 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas – pagerinti saugomų teritorijų monitoringą ir tvarkymo pajėgumus. Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti saugomų teritorijų steigimo tikslus, vykdyti kokybišką ir savalaikį kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą bei teritorijų tvarkymą, išsaugoti unikalius gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksus.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI