KVIETIMAI

Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 10 13:15
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 28 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Kauno rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 279 869,71 EUR

VISO SUMA

279 869,71 €

ES SUMA

237 889,25 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

41 980,46 €

Projekto tikslas – parengti Nemuno pakrančių kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę Kauno rajono savivaldybėje, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI