KVIETIMAI

Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019-51

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 11:55
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 03
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2016 12 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Kupiškio rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 331 408 EUR

VISO SUMA

331 408 €

ES SUMA

281 696,52 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

49 711,15 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI