KVIETIMAI

Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2018 08 30 14:13
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 08 30
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2018 09 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Vilniaus rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 592.521,98 EUR

VISO SUMA

592.521,98 €

ES SUMA

503.643,68 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

88.878,30 €

Projekto tikslas: Pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI