KVIETIMAI

Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 13:30
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 03
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 01 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Vilniaus rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 532 522 EUR

VISO SUMA

532 522 €

ES SUMA

452 643,68 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

79 878,30 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI