KVIETIMAI

Požeminio vandens monitoringo sistemos stiprinimas PAGAL PRIEMONĘ Vandens išteklių valdymas ir apsauga NR. 05.3.1-APVA-V-011

Pasibaigęs

 • PASKELBIMO DATA

  2017 12 20 09:21
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 02 27
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2018 01 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Vandens išteklių valdymas ir apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Vandens išteklių valdymas ir apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos geologijos tarnyba
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 298430,00 EUR

VISO SUMA

298430,00 €

ES SUMA

298430,00 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Tikslas -  gerinti požeminio vandens išteklių valdymą stiprinant stebėsenos, vertinimo, taršos kontrolės ir likvidavimo sistemos pajėgumus

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI