KVIETIMAI

Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-019-21

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2016 11 03 14:18
 • REDAGAVIMO DATA

  2016 11 03
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 02 03 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Prienų rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 66 016 EUR

VISO SUMA

66 016 €

ES SUMA

56 113,60 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

9 902,40 €

Projekto tikslas – užtikrinti kryptinga ir darnų kraštovaizdžio formavimą Prienų r. sav. Bendruosiuose planuose numatant kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, priemones ir apribojimus, užtikrinančius tinkamą kraštovaizdžio planavimą, naudojimą, apsaugą ir plėtrą, gamtinių , kultūrinių vertybių išsaugojimą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI