KVIETIMAI

Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. Nr. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 11 20 12:28
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 11 20
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 12 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1 587 339,16 EUR

VISO SUMA

1 587 339,16 €

ES SUMA

1 587 339,16 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Pagerinti biologinės įvairovės būklę

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI