KVIETIMAI

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II) PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. Nr. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 04 24 08:19
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 04 24
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 06 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 810.668,08 EUR

VISO SUMA

810.668,08 €

ES SUMA

810.668,08 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Projekto tikslas: sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti, parengiant saugomų teritorijų įstatyme numatytus ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius planavimo dokumentus, taip pat atliekant valstybinių gamtinių rezervatų geodezinius matavimus, parengiant gamtos paveldo objektų tvarkymo, draustinių būklės vertinimo metodikas bei atliekant draustinių būklės vertinimą pagal parengtas metodikas, taip pat parengiant valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemas. Įgyvendinus projektą iš esmės bus sukurtos prielaidos rezervatų žemės valdymui ir saugomų teritorijų būklės vertinimui bei tvarkymui.

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI