KVIETIMAI

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas PAGAL PRIEMONĘ Biologinės įvairovės apsauga NR. 05.5.1-APVA-V-018

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 03 09 08:36
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 03 09
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 06 23 00:00
 • PRIEMONĖ

  Biologinės įvairovės apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Biologinės įvairovės apsauga
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1 375 447.26 EUR

VISO SUMA

1 375 447.26 €

ES SUMA

1 375 447.26 €

VALSTYBĖS SUMA

VYKDYTOJO SUMA

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti, kokybiškam monitoringui vykdyti, Natura 2000 tinklo teritorijų būklei gerinti; vykdyti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemones; stiprinti gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir valdymą; prisidėti prie augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI