KVIETIMAI

Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida PAGAL PRIEMONĘ Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas NR. 05.4.1-APVA-V-016

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2018 11 21 08:04
 • REDAGAVIMO DATA

  2018 11 21
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2018 12 20 00:00
 • PRIEMONĖ

  Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas
PAREIŠKĖJAS Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1.247.510,05 EUR

VISO SUMA

1.247.510,05 €

ES SUMA

1.060.383,54 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

187.126,51 €

Projekto tikslas: Didinti visuomenės gamtosauginį sąmoningumą, užtikrinti visoms socialinėms grupėms prieinamą ir kokybišką saugomų teritorijų kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių pažinimą, tinkamą naudojimą.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI