KVIETIMAI

Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas PAGAL PRIEMONĘ Kraštovaizdžio apsauga NR. 05.5.1-APVA-R-19

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2017 03 13 11:48
 • REDAGAVIMO DATA

  2017 03 13
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2017 08 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Kraštovaizdžio apsauga
PRIORITETAS 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
PRIEMONĖ Kraštovaizdžio apsauga
PAREIŠKĖJAS Šilutės rajono savivaldybės administracija
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 333 324.47 EUR

VISO SUMA

333 324.47 €

ES SUMA

283 325.80 €

VALSTYBĖS SUMA

0 €

VYKDYTOJO SUMA

49 998.67 €

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI