KVIETIMAI

Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti PAGAL PRIEMONĘ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa NR. 2021-12-27

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 12 27 16:36
 • REDAGAVIMO DATA

  2022 01 10
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2022 02 08 00:00
 • PRIEMONĖ

  Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PAREIŠKĖJAS Savivaldybių administracijos; Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC).
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 6 120 000,00 EUR

VISO SUMA

6 120 000,00 €

ES SUMA

- €

VALSTYBĖS SUMA

6 120 000,00 €

VYKDYTOJO SUMA

- €

Kvietimo pavadinimas

Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti

Kvietimui skirta suma, Eur:

6 120 000,00

Kvietimo data

2021-12-27

Galimi Pareiškėjai

Savivaldybių administracijos;

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC).

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Subsidija ar dotacija teikiama biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Siekiamas rodiklis:

Aprūpintų biologinių atliekų surinkimo priemonėmis namų ūkių skaičius, vnt.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

Nenustatyta.

Finansavimo intensyvumas

85 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2022 m. vasario 8 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijų ir dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

Nenustatyti.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

Nenustatyti.

Teisės aktai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas[1];

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas[2]

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas[3]

Kontaktai:

Egidijus Petraitis

Tel.: 8 659  76105

El.p.: egidijus.petraitis@apva.lt

 

Vidas Stašauskas

Tel.: 8 678 01778

El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

Kita informacija:

 

Rengiant paraiškas atkreipti dėmesį į:
• Finansavimas skiriamas namų ūkiuose susidarančių biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimo išlaidoms padengti;
• Priemonės gali apimti - konteinerius, kibirėlius maisto atliekų sukaupimui virtuvėje ir talpas aliejaus surinkimui;
• Priemonės gali būti įgyvendinamos ir individualiuose, ir daugiabučiuose namuose įsikūrusiems namų ūkiams;
• Gali būti įsigyjami individualūs ir kolektyviniai (bendro naudojimo) konteineriai.
Subsidija ar dotacija neteikiama biologinių atliekų kompostavimo priemonėms įsigyti.

• Paraišką gali teikti savivaldybės administracija arba RATC. Jeigu paraišką teikia RATC visų ar keleto administruojamų savivaldybių teritorijoje, teikia 1 paraišką, kurioje nurodo savivaldybes ir pateikia informaciją apie kiekvienoje savivaldybėje planuojamą įsigyti biologinių atliekų priemonių tipą, talpą, kiekį bei reikalingas investicijas. Paraišką pateikus RATC, savivaldybės administracija dar vienos paraiškos pateikti negali;

• Gali būti įtraukiamos po 2021-11-04 d. patirtos išlaidos;
Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. lapkričio 15 d

 

[1] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2004-03-04, D1-94. Prieiga per internetą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.294D8AEC7311/GBzSiQNuhE

[2] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2021-09-17, D1-541. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32ed05c017b011ec9f09e7df20500045

[3] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu 2021-12-23, T1-331. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64a851e063f611eca9ac839120d251c4

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI